فیلم های سومین وبینار آموزش مقدماتی جئوجبرا روی سایت قرار گرفت

این برنامه در کانال آموزش جئوجبرا و همچنین کانال دبیرخانه ریاضی به صورت پخش زنده در اپلیکیشن شاد برگزار شد.


این وبینار در روز دوشنبه 8 خرداد ماه 1402 در کانال کشوری دبیرخانه ریاضی و همچنین در کانال آموزش جئوجبرا در اپلیکیشن شاد به صورت پخش زنده برگزار شد.

در این وبینار دکتر داودی، مؤلف کتاب های درسی ریاضی پایه اول تا نهم، در مورد قابلیت پویا نمایی نرم افزار جئوجبرا توضیح داده و مثال های ارزشمندی برای تفهیم پویانمایی و تأثیر استفاده از نرم افزارهای D.G.S بر یادگیری دانش آموزان و تسهیل کار معلمان در امر آموزش ارائه نموند.

برای دسترسی به فیلم های این وبینار به لینک زیر مراجعه کنید

لینک فیلم های سومین وبینار آموزش مقدماتی نرم افزار جئوجبرا