برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

در دهه رياضيات 5 وبينار داريم


به پيشنهاد انجمن رياضي ايران دهه اول آبان به نام دهه رياضيات نامگاري شد.

جامعه جئوجبراي ايران در اين دهه 5 وبينار برگزار مي‌كند.

سه وبينار اول در اسكاي روم برگزار شده و به صورت پخش زنده در شاد استريم مي‌شود.

مخاطب اين وبينارها معلمان و دانش‌آموزان هستند.يك وبينار ويژه معلامان ابتدايي و يك وبينار ويژه معلمان متوسطه يك است.

براي شركت در سه وبينار اول لازم است كه وارد كانال شاد به آدرس شويد.

لينك ثبت نام دو وبينار ديگر به زودي اعلام خواهد شد.

 

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات

برنامه وبينارهاي دهه رياضيات