نتایج مسابقه نوروزی جئوجبرا

این مسابقه در اسفند 1402در دو گروه دانش آموزان و معلمان برگزار شد.


اعلام نتایج مسابقه نوروز


آثار دانش آموزی:
نفر اول خانم عسل فاتح
نفر دوم خانم غزل ساعدی
نفر سوم آقای امیر مهدی علیکی

آثار معلمان:
نفر اول خانم مینا فرامرزی
نفر دوم خانم مریم اسدی
نفر سوم خانم سکینه نظری

با تبریک به این عزیزان سالی پر از سلامتی و شادی و صلح و آرامش برای همگی آرزو داریم.