سايت جئوجبرای ایران

راه اندازي سايت جئوجبرای ایران


 

سايت مؤسسه جئوجبراي ايران به زودي با مجموعه اي از فايل هاي جئوجبرا و فيلم هاي آموزشي راه اندازي خواهد شد.

این سایت شامل بخش های مختلف است.

در این سایت می توانید به متن کتاب ها و مقالات و جزوات آموزشی درباره نرم افزار جئوجبرا دست پیدا کنید.

بخش آموزش سایت از دو قسمت تشکیل شده است.:

آموزش نرم افزار جئوجبرا

و آموزش فعالیت ها و کار در کلاس های کتابهای درسی

 بخش آموزش نرم افزار شامل سه مقطع مقدماتی،کاربردی و پیشرفته است که در این بخش فیلم ها و جزوات پی دی اف قرار دارند.

بخش کتابهای درسی ریاضی شامل محتواهای آموزشی و کاربرگ های پویاست اپلت های جئوجبرا به صورت تعاملی و پویا هستند و دانش آموزان و معلمان می توانند با دستکاری آنها مفاهیم ریاضی را تجربه کنند.

این بخش با همکاری اساتید و معلمان گرانقدر به تدریج کامل خواهد شد.