فیلم های آموزش مقدماتی جئوجبرا

فیلم های آموزش جئوجبرا مقدماتی روی سایت قرار گرفت


فیلم آموزشی 

موضوع: آموزش مقدماتی نرم افزار جئوجبرا

مدرس: خانم پروانه بهزادی آزاد

این مجموعه شامل 5 ساعت فیلم آموزشی دوره مقدماتی در 17 قسمت است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار دادیم.

لطفا از پخش این فیلم ها در کانال یا صفحات شخصی خودتان جدا ًخودداری کنید و فقط لینک فیلم ها را در اختیار علاقمندان قرار دهید.

این فیلم ها در چهارشنبه های تابستان 1400 در اختیار اعضای کانال جامعه جئوجبرا قرار گرفت و پس از بازخوردهای اعضا، تدوین و در سایت آماده بارگذاری شد.

ضمن توضیح مواردی که در عنوان هر کدام از فیلم ها نوشته شده، به نکات ریز و درشت دیگری هم اشاره شده است که به شما کمک می کند کاربرگ‌های جذاب تر و بهتری بسازید. 

 

فهرست مطالب:

قسمت اول: جئوجبرای 5 یا جئوجبرای 6؟

قسمت دوم: دانلود و نصب نرم افزار، معرفی ابزار و ویزگی های نقطه

قسمت سوم:ابزار خط و پاره خط، پاره خط معین

قسمت چهارم: تفاوت ترسیم و کشیدن

قسمت پنجم: حرکت و انیمیشن در جئوجبرا

قسمت ششم:لغزنده و تنظیمات لغزنده

قسمت هفتم: رسم نمودارهاو کپی کردن نمودارها در نرم افزارهای آفیس

قسمت هشتم:متن و فرمول نویسی

قسمت نهم: متن پویا

قسمت دهم:سرط آشکار سازی و جعبه انتخاب

قسمت یازدهم: تبدیل های هندسی

قسمت دوازدهم: تنظیمات ظاهری صفحه گرافیکی

قسمت سیزدهم: تصویر در جئوجبرا و تنظیمات موقعیت تصویر

قسمت چهاردهم:نمای سه بعدی، رسم حجم های هندسی

قسمت پانزدهم: رسم چند وجهی ها، رسم کره

قسمت شانزدهم:دوران حول محور، ابزار ایجاد سطح

قسمت هفدهم: دانلود و آپلود محتوا در سایت

ففیلم های آموزش مقدماتی جئوجبرا