هنر دانش آموزان

راه اندازي بخش دانش آموزي سايت


بخش دانش آموزي سايت تحت عنوان هنر دانش آموزان راه اندازي شد.

هنر دانش آموزان

دانش آموزان عزيز مي توانند نمونه كارهاي خود را در سه موضوع زير براي ما ارسال كنند.

1- آموزش جئوجبرا توسط دانش آموزان

2-آموزش يك موضوع درسي با كمك جئوجبرا

3- كارهاي هنري دانش آموزان با نرم افزار جئوجبرا

از معلمان عزيز نيز مي خواهيم كارهاي دانش آموزان را براي ما ارسال كنند تا در سايت نمايش داده شود.

شما مي توانيد آثار خود را از طريق ايميل سايت info@geogebra.ir براي ما ارسال كنيد 

يا با ادمين هاي كانال تلگرام geogebrair@ در ارتباط باشيد.