‌چکیده محتوای فایل

هرون ، ریاضیدانی است که به او دایرة المعارف ریاضی و فیزیک لقب داده اند . او  که در فاصله زمانی 250 تا 150 سال قبل  از میلاد مسیح در مصر زندگی می کرد برای نخستین بار به کمک بازتاب ، دستور پیدا کردن کوتاهترین مسیر را در شرایط خاص ارائه کرد.
او با این مسئله روبرو شده بود که :
مردی میخواهد برای برداشتن آب از خانه به ساحل رودخانه ای که لبه مستقیمی دارد برود و بعد آب را به اسطبل ببرد که در همان سمت رودخانه است.
او از کدام نقطه از ساحل آب بردارد که مسافتی که در مجموع طی می کند ، کمترین حالت ممکن باشد؟

‌فهرست

هندسه 2
فصل دوم
درس دوم
کاربرد تبدیل ها

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید