‌چکیده محتوای فایل

‌فهرست

فعالیت 4 صفحه 73
تقریب مساحت قاعدهاستوانه
حجم استوانه

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه