‌چکیده محتوای فایل

در این قسمت ابتدا به طریقه دانلود نرم افزار از سایت می پردازیم
سپس محیط نرم افزار را معرفی می کنیم.
در باره تغییر زبان و دلایل استفاده از زبان انگلیسی توضیح می دهیم
سپس به ابزار نقطه ویژگی های آن و تنظیمات ظاهری نقطه نمایش یا عدم نمایش نقطه و نشان دادن برچسب های نقطه اشاره می کنیم.

‌فهرست

ابزار نقطه
ویژگی های نقطه
نمایش نقطه
تنظیمات ظاهری نقطه

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید