‌چکیده محتوای فایل

با حرکت دادن نقاط توپر انتقال یافته شکل ها را مشاهده بفرمایید.

‌فهرست

بردار انتقال

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه