‌چکیده محتوای فایل

مرکز دوران محل تقاطع عمودمنصفهای پاره خط هایی است که از به هم وصل کردن نقاط نظیر به وجود می آیند.

‌فهرست

هندسه ۲
فصل دوم
درس اول

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید