‌چکیده محتوای فایل

با هر بار کلیک روی دکمه "معادله جدید" یک معادله خطی به شما  داده می شود: با جا به جا کردن نقاط قرمز رنگ ،خط مربوط به معادله داده شده را رسم کنید.

‌فهرست

شیب خط و عرض از مبدا

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید