‌چکیده محتوای فایل

این تمرین به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که به صورت تعاملی و جذاب مفاهیم هندسی را تجربه کرده و درک کنند. آنها می‌توانند تغییرات را در شکل‌ها اعمال کرده و تأثیر آنها بر ترکیب نهایی را مشاهده کنند. این تجربه تعاملی و دیداری باعث می‌شود که یادگیری مفاهیم هندسی برای دانش‌آموزان جذاب و دلچسب باشد.

‌فهرست

سرگرمی و معما

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید