‌چکیده محتوای فایل

با هر بار کلیک کردن روی دکمه مجموعه های جدید، اعضای مجموعه ها تغییر کرده واجتماع، اشتراک و تفاضل آن ها را می توانید محاسبه کنید.

‌فهرست

مجموعه ها

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید