‌چکیده محتوای فایل

در این فایل مجموع زاویه های داخلی مثلث را در هر مثلثی می توانید به صورت شهودی برای دانش آموز نشان دهید.

‌فهرست

دوره ابتدایی
پایه پنجم
فصل چهارم
مجموع زاویه های داخلی مثلث

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه