‌چکیده محتوای فایل

دو شهر A و B در یک طرف رودخانه واقع اند. می خواهیم جاده ای از A به B بسازیم به طوری که 4 کیلومتر از این جاده در ساحل رودخانه ساخته شود .
این 4 کیلومتر را در چه قسمتی از رودخانه بسازیم تا کوتاهترین مسیر ممکن باشد ؟


‌فهرست

هندسه 2
فصل دوم
درس دوم
کاربرد تبدیل ها

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید