‌چکیده محتوای فایل

با جابه جایی نقاط A و B می توانید خط های جدیدی رسم کنید و سپس با محاسبه شیب خط  معادله خط را بیابید.
این فعالیت را می توانید بارها و بارها انجام دهید و پاسخ خود را با پاسخ کاربرگ طراحی شده مقایسه کنید.

‌فهرست

شیب خط و عرض از مبدا

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید