‌چکیده محتوای فایل

استفاده صحیح از فناوری در آموزش می تواند فرصتی برای رفع نواقص موجود در نظام آموزشی باشد. یکی از بارزترین دستاوردهای فناوری نوین که توجه بسیاری از مجامع علمی را به خود جلب کرده است ارائه نرم افزار های هندسه پویا به جامعه آموزش ریاضی می باشد.

‌فهرست

هندسه پویا
نرم افزارهای D.G.S

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید