‌چکیده محتوای فایل

با حرکت دادن لغزنده،زاویه های مختلف بسازید و با کلیک کردن رو دکمه حرکت ارتباط بین زاویه محاطی و مرکزی را به صورت انیمیشن مشاهده کنید.

‌فهرست

زاویه محاطی و مرکزی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید