‌چکیده محتوای فایل

گاهی در یک استدلال یا اثبات ریاضی دچار خطا می شویم. یافتن خطا در استدلال برای رفع ایراد آن بسیار مهم است. گاهی یک استدلال غلط برای سال ها درست پنداشته می شود تا اینکه دانشمندی به غلط بودن آن پی می برد.کشف اشکال در یک استدلال همواره ساده نیست و نیاز به مهارت و دقت دارد.

‌فهرست

استدلال نادرست
تمرین صفحه 18 کتاب درسی
بررسی استدلال

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید