بررسی فایل های مقدماتی ئوجبرا 1401/01/15

موضوع مهم در جئوجبرا نحوه پیاده سازی و چگونگی دستورات ریاضی می باشد لطفا اگر سوالی در این مورد داريد در این قسمت مطرح نمایید.  ما تلاش خواهیم کرد که به سوالات پاسخ دهیم

system                  

مدیریت

  • جهت مشارکت در تاپیک لطفا وارد سامانه شوید