چگونه نمودارها را رسم کنم 1400/10/09

برای رسم نمودارها نوار دستور را از 

پنجره ویو باز کنید و دستور مورد نظر را تایپ کنید چگونه در یک بازه رسم کنیم؟

system                  

مدیریت

  • جهت مشارکت در تاپیک لطفا وارد سامانه شوید
system          

علیرضا غلامیان  1400/09/28

  • if(x<5,sinx,x^2)
system          

علیرضا غلامیان  1400/09/28

  • به کمک دستور if https://www.geogebra.org/m/av6psbf7
system          

علیرضا غلامیان  1400/09/28

  • if(x<5,sinx,x^2)